Az egynapos műtétek lebonyolításának menete

Bejelentkezés a vizsgálatra

A műtétek előtt szakorvosi vizsgálat szükséges, amit az Ars Medica Magánkórházban operáló orvosok végeznek el. A klinika bárhonnan fogad beteget beutaló nélkül. Tekintettel, hogy járóbeteg ellátás keretében végzett szakorvosi vizsgálatra nincs finanszírozási szerződésünk, a szakrendeléseken a vizsgálat és konzultáció díjköteles. Telefonon lehet vizsgálati időpontot kérni minden nap 0-24 óra között.

Az időpont egyeztetésen kívül munkatársunk általános tájékoztatást ad a vizsgálattal és a műtéttel kapcsolatban. A munkatársunkkal történő beszélgetést minőségbiztosítási okokból rögzítjük.

Kérjük, hogy a beteg telefonon keresztül személyesen jelentkezzék be a vizsgálatra, mert a telefonos időpont egyeztetés során a SARS-Cov2 fertőzéssel kapcsolatban - hatósági eljárásrend alapján - kérdéseket kell feltennünk. Vizsgálatra előjegyezni csak akkor tudunk, ha válaszok alapján nem merül fel vírusfertőzésre utaló jel.

Tekintettel, hogy a vírusfertőzéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat írásban is meg kell erősíteni, erre két lehetőség van:

a./ A vizsgálat előtt a rendelőben tölti ki a kérdőívet.
b./ Megadja e-mail címét, elküldjük a kérdőívet, kinyomtatja és aláírva behozza magával.

Ha TAJ kártyája és lakcímkártyája fotóját a vizsgálat előtt e-mailben elküldi részünkre, adatait az Ön klinikára való érkezése előtt rögzíteni tudjuk betegfelvételi rendszerünkbe, ezzel is csökkentve a vizsgálatkor a klinikán eltöltött időt és a fizikai kontaktusok számát.

A vizsgálatra történő bejelentkezésről visszaigazoló SMS-t küldünk!

Érkezés a vizsgálatra

Tekintettel, hogy a rendelések szigorú hatósági eljárás rend alapján működnek, kérjük a vizsgálatra pontosan érkezzék!

A beteg csak orr-száj maszkban léphet be a klinikára, kísérő nélkül.

Amennyiben a beteg (és a kísérő) orr-száj maszk nélkül érkezik, a klinika biztosít számukra maszkot.

Kísérővel csak kiskorú gyermek, illetve alsó végtag sérüléssel érkező beteg léphet be, a kísérők száma ebben az esetben kizárólag egy fő lehet.

Az orr-száj maszk használata a kísérőre nézve is kötelező.

Belépéskor mind a beteg, mind a kísérő testhőmérsékletét megmérjük, ezt az értéket a vizsgálati lapon és az ambuláns lapon is dokumentáljuk.

Kötelező a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata.

A recepción felvesszük az adatait, amihez TAJ és lakcímkártya szükséges, majd kitölti és aláírja a SARS-Cov2 fertőzéssel és az általános (ismert betegségével, gyógyszerszedésével) kapcsolatos kérdőívet.

A váróteremben várakozók között egy üres szék maradjon ki.

Vizsgálat

Az orvostól a vizsgálat után részletes felvilágosítást kap a betegségéről, a szükséges vizsgálatokról, a javasolt műtétről, az egynapos sebészeti ellátás lebonyolításáról, a műtéti érzéstelenítésről, a műtét utáni gyógyulás szakaszairól, a lehetséges szövődményekről, a magánklinikai szolgáltatások költségeiről, valamint a legkorábbi TB finanszírozott műtéti időpontról (várólista). Tekintettel, hogy a TB havonta meghatározott számú műtéti beavatkozást finanszíroz, a műtéti előjegyzési idő (várólista) szakmánként változhat, általában 2–6 hét. A térítésmentes ellátásban (egynapos műtétek) csak TAJ kártyával - biztosítási jogviszonnyal - rendelkező betegek részesülhetnek, ezt on-line kapcsolat révén kell minden esetben ellenőriznünk. Amennyiben a műtétet ennél korábbi időpontban - soron kívül - kívánja elvégeztetni, annak elvégzését kizárólag magánklinikai szolgáltatásként tudjuk elvállalni. A vizsgálatot követő konzultáció jegyzőkönyve a Vizsgálati lap, amit a beteg, az orvos is aláír.

Műtéti előjegyzés

A műtéti időpont lefoglalásához 50% foglaló befizetése szükséges. A befizetendő díjak:

 • vizsgálati díj (32.000 Ft)
 • a műtét díjának 50%-a (Ha nincs TAJ kártya, vagy a műtét nem tartozik a TB által finanszírozott műtétek körébe)
 • magánklinikai szolgáltatási díj 50%-a

A pénztárban egy időben - a pénztároson kívül - egy személy tartózkodhat.

Ha közvetlenül a vizsgálat után megtörténik a műtéti időpont egyeztetése, Megbízási előszerződést kötünk és kiadjuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat:

 • Az ambuláns zárójelentést, melyben szerepel tájékoztatásul a házi orvos felé, hogy milyen műtétet kívánunk elvégezni, a műtét pontos dátuma, valamint az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó beutaló kérése. A beteg a műtéthez szükséges beutalót a háziorvostól tudja beszerezni vagy papír alapon, ez esetben amikor a műtétre jön, hozza magával, vagy a háziorvos közvetlenül klinikánkra is küldheti e-mailben.
 • A műtét után szükséges gyógyszerek receptjeit.
 • A befizetéseket igazoló számlát.
 • Megbízási előszerződést.
 • A műtétre előjegyzett betegeknél a szükséges vizsgálatokat (labor, EKG, mellkas rtg) klinikánkon elvégezzük, akár a vizsgálatot közvetlenül követő előjegyzés után.

Ha nem történik meg a műtéti időpont egyeztetése, úgy a következő dokumentumokat adjuk:

 • Az ambuláns lapot.
 • A vizsgálati díj befizetését igazoló számlát.

Műtéti előjegyzés a vizsgálatot követő két hónapon belül bármikor lehetséges újabb orvosi vizsgálat nélkül. A műtéti időpont egyeztetése kizárólag a klinikán történő újbóli megjelenéssel lehetséges, az ezzel kapcsolatban felmerülő adminisztratív teendőkre (foglaló befizetése, receptek kiadása, új zárójelentés kiadása stb.) tekintettel. A műtéti előjegyzéshez újbóli bejelentkezés szükséges, soron kívül nem tudjuk fogadni a betegeket. Amennyiben műtéti időpontot a vizsgálatot követő két hónapon túl szeretne egyeztetni, úgy a szakorvosi vizsgálat megismétlése szükséges az idővel bekövetkező állapotváltozás miatt.

Előjegyzett műtéti időpont lemondása / módosítása

A műtéti időpontot lemondani telefonon vagy e-mail-ben lehet. Ha a műtét lemondásra vagy a műtéti időpont megváltoztatásra kerül bármilyen okból, a befizetett foglaló visszafizetése a következők szerint alakul:

 • Ha a lemondás vagy az időpont módosítás a kitűzött időpontot megelőző három munkanapig történik meg, a befizetett foglalóból 30%-ot vonunk le.
 • Ha a lemondás vagy az időpont módosítás a kitűzött időponthoz képest három munkanapon belül történik meg, a befizetett foglalóból 50%-ot vonunk le.
 • Ha a lemondás vagy az időpont módosítás a kitűzött időponthoz képest egy munkanapon belül történik meg, vagy ha a beteg nem jelenik meg a kitűzött időpontban - úgy a befizetett foglaló 100 %-át vonjuk le - így a teljes összeg elvész.

A visszajáró pénz kifizetése a befizetett foglalóról szóló számla ellenében a klinikán történik,  ahol a beteg (vagy az általa meghatalmazott személy) aláírja a "Kártérítési jegyzőkönyvet". Műtéti időpont módosítás is kizárólag a klinikán történő újbóli megjelenéssel lehetséges azért, mert az időpont változtatás miatt a befizetett foglalóból ebben az esetben is levonás történik a fentebb részletezett módon és ez a levonással csökkentett összeg már nem fedezi az új műtéti időpont lefoglalásához szükséges 50%-os foglalót, ezért ezt az összeget ki kell pótolni.

Érkezés a műtétre

A műtét napján a megbeszélt időpontban megjelent beteggel a következő történik:

 • Rögzítjük a kísérő nevét, címét, telefonszámát. (A NEAK ezt előírja számunkra.)
 • Elkérjük a háziorvos által írt műtéti beutalót, hozott leleteket.
 • Aláírja a műtéti beleegyező nyilatkozatot (Megbízási szerződés).
 • Befizeti a magánklinikai szolgáltatási díj fennmaradó 50%-át.
 • Az aneszteziológus asszisztens a kórterembe kíséri, ahol átöltözik hálóruhájába. A műtét előtt még végzünk néhány vizsgálatot (pl.: vérnyomásmérés).
 • Ha altatásban történik a műtét - az altatóorvos is megvizsgálja. Ekkor írja alá a "Tájékoztató a műtéti érzéstelenítésről" nyomtatvány altatási beleegyező nyilatkozat mellékletét.

Műtét

A műtétet követően a beteg állapotát rendszeresen ellenőrizzük, majd - a műtét típusától függő - megfigyelési idő után a jó általános állapotban lévő beteg a saját lábán kísérővel távozik. A távozó betegnek kiadjuk a következő dokumentumokat:

 • A zárójelentést két példányban (egyik példányt, ha szükséges, adja le a háziorvosnak, másik példányt a kontrollvizsgálatokra hozza magával).
 • Igazolás (ha szükséges, háziorvosa ennek alapján veszi Önt táppénzes állományba).
 • Az írásos betegtájékoztató.
 • Az aláírt műtéti beleegyező nyilatkozat (Megbízási szerződés) egy példánya.
 • Számla a magánklinikai szolgáltatási díj befizetéséről.

Beavatkozást követő panasz esetén telefonon konzultálhat a beavatkozást végző orvossal, aki eldönti, hogy szükséges-e rendkívüli személyes megjelenés.

A zárójelentésben kiemelve szerepel az operáló orvos telefonszáma, amin éjjel-nappal elérhető!

Kontrollvizsgálat

A kontrollvizsgálat előtt egy nappal emlékeztető SMS-t küldünk!

Tekintettel, hogy a rendelések szigorú hatósági eljárás rend alapján működnek, kérjük a kontrollvizsgálatra pontosan érkezzék!

A kontrollvizsgálatok időpontját (év, hó, nap, óra) az ambuláns lapon találja, kérjük ebben az időpontban való pontos megjelenést, mert egyrészt a műtét utáni utókezelés (varratszedés, kötéscsere stb.) ekkor történik, másrészt ha bármilyen eltérés történik a gyógyulás normális folyamatától, a szükséges kezeléseket csak ebben az esetben tudjuk alkalmazni. A szövettani lelet kiadása is a kontrollvizsgálatkor történik.

Kérjük, hogy a zárójelentést mindig hozza magával a kontrollvizsgálatra!

Bejelentkezés

Bejelentkezés:
Minden nap, munkaszüneti és ünnepnapokon is 0-24 óráig
Telefon:
On-line foglalás